لوله های آبیاری تحت فشار
لوله های آبیاری تحت فشار
لوله های آبیاری تحت فشار
لوله های آبیاری تحت فشار
لوله های آبیاری تحت فشار
لوله های آبیاری تحت فشار
لوله های آبیاری تحت فشار
لوله های آبیاری تحت فشار
لوله های آبیاری تحت فشار
لوله های آبیاری تحت فشار
لوله های آبیاری تحت فشار

این شرکت مفتخر است که محصولات خود را بدین شرح و طبق استانداردهای موجود عرضه کند :

  • لوله های گاز از سایز 25mm الی 225mm در فشار های مختلف 
  •  لوله های آبرسانی از سایز 16mmالی630mm
  • لوله های آبیاری تحت فشار