راهنمای نصب لوله تکجداره پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن  قابلیت انتقال آب آشامیدنی، فاضلاب، موادشیمیایی،دوغاب و پسماندهای خطرناک و گازهای فشرده را دارند.امروزه استفاده از لوله های پلی اتیلن در شبکه های آبرسانی رو به رشد بوده و مدیران پر ...

راهنمای کاسپین لوله

گندزدایی لوله‌های آبرسانی، مخازن، چاهها

  قبل از گند زدائی، جدار داخلی مخازن با برس سیمی تمیز و شست وشو گردد و با توجه به حجم مخزن به ازای هر متر مکعب 43 گرم پرکلرین 70 درصد به صورت محلول آماده نمود.  قبل از اینکه چاهی مور ...