آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت کاسپین لوله طبرستان همزمان با احداث کارخانه درسال 1386 باهدف کنترل نهایی محصولات وانجام آزمون برروی لوله ها مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی شروع به کارنموده است. درابتدا با توجه به نوپا بودن کارخانه تمامی دستگاهها وامکانات را دراختیارنداشته اما رفته رفته با تکمیل نمودن لوله ها،هم اکنون خود رابه عنوان یکی از آزمایشگاه های مجهز و برتردرسطح کشورمعرفی نموده است. این آزمایشگاه باتلاش درپویایی و بهبود اثربخشی فعالیت ها وکسب رضایتمندی مشتری و با داشتن گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره استاندارد به فعالیت های خود ادامه می دهد.

شرکت کاسپین لوله در راستای دستیابی به خواسته ­ها و الزامات مشتریان، همگام با پیشرفت­های بین المللی، با بهره ­گیری از پیشرفته ترین و مدرن ترین امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفی در سطح کشور اهتمام به ارتقا سطح دانش فنی واحد کنترل کیفیت و استفاده از به ­روزترین سیستم­ های کنترل کیفی جهت تسلط بیشتر بر فرآیند تولید و ارتقا مستمر سطح کیفی محصول می ­نماید که از جمله می­توان  اندازه گیری درصد دوده، OIT، MFR، تست کشش و دانسیته (چگالی)، پراکنش دوده و همچنین تست هیدرواستاتیک را نام برد.

آزمون های انجام شده برروی مواد اولیه :

 • OIT
 • MFR
 • DENSITY (چگالی)
 • آزمون دوده
 • پراکنش دوده
 • تست مواد فرار

زمانیکه نتایج آزمون ها با استاندارد موردنظر( 7607 آبیاری جانبی٬ 14427 آبرسانی٬ IGS گازرسانی) مطابقت داشته باشد وارد چرخه ی تولید می شود.پرسنل واحد آزمایشگاه مستقردرخط تولید،حین فرآیند تولید نظارت کامل دارند و محصولات از لحاظ ظاهری (سطح داخلی وخارجی)،اندازه گیری های ابعادی،متراژ و وزن و چگونگی بسته بندی کنترل می شوند.درادامه بعد ازشروع تولید وتثبیت شرایط تولید،نمونه گیری ازمحصول انجام شده و یکسری ازآزمون ها روی آن انجام می شود.

آزمون هایی که روی محصول انجام می شود عبارتند از:

 •  MFR (ISO 1133)
 • (ISO 11357) OIT
 • (ISO 6259 )Tensile  
 • (EN 1183 ) Density
 • بازگشت طولی
 • پراکنش دوده (ISO 18553) 
 • درصد دوده (ISO 6964)
 • (ASTM D1599) Burst
 • Squeeze-off
 • (ISO 13477) RCP
 • (ISO 13479) SCG
 • هیدرواستاتیک (EN ISO 1167)
 • ESCR (آبیاری جانبی) 

چنانچه آزمونی الزامات استاندارد را برآورده نسازد با تغییراتی که در خطوط تولید اعمال می شود، مشکل رفع می گردد.

.http://caspianlouleh.com/files/upload/جدول-14427استاندارد.pdf