از جمله اقداماتی که در واحد تحقیق و توسعه شرکت انجام گردیده است به شرح ذیل می باشد :

واحد فنی و مهندسی :

1- بهینه سازی ماشین آلات Downstream خطوط تولید (محل انجام : واحد فنی و مهندسی) شامل :

-کاهش مصرف انرژی حین برش

-افزایش کیفیت برش

-افزایش انتقال حرارت در وان های خنک کاری

و...

2- استفاده از Controller های دما جهت پایداری با درصد اطمینان بالا در وان های تست هیدرواستاتیک (محل انجام : واحد آزمایشگاه)

واحد کنترل کیفیت :

  • استفاده از ذرات نانو در ترکیبات مواد جهت اجرای طرح نسوز کردن لوله های پلی اتیلن
  • انجام مقایسات بین آزمایشگاهی 

در این برنامه که برای آزمون های Dispersion ,MFR، OIT، Density، Carbon Black Content، Carbon Black صورت پذیرفت 30 آزمایشگاه از بهترین آزمایشگاه های مستقل پلیمری و آزمایشگاه های بزرگترین و معتبرترین تولیدکنندگان لوله های پلی اتیلن در سطح کشور با پیشرفته ترین دستگاه های آزمون روز دنیا، تا آزمایشگاه هایی با دستگاه های انجام آزمون و سطوح مهارتی پایینتر شرکت داشتند.

کلیه شرکت کنندگان نتایج آزمون را با 3 بار تکرار بر مبنای روش آزمونی که کتبا طی نامه ای اعلام شد، ارائه نمودند.

گزارش نتایج این برنامه مقایسات را می توانید از اینجا ببینید.